A picture for today

 

לאחר שגרמניה יצאה מהמלחמה מנוצחת כלכלתה הגיעה למשבר כלכלי עמוק. שרר רעב והיה קיצוב מזון (בדומה לשנים הראשונות של מדינת ישראל). בתצלום: תלוש מזון בגרמניה של שנות העשרים והומור מקברי על הנושא:

 

רצפט בישול בורגני בעזרת תלושי המזון: לוקחים את כרטיס הבשר עם כרטיס הביצים ומטגנים בתוך כרטיס החמאה עד שישחים. את כרטיס תפוחי האדמה וכרטיס הירקות מבשלים ומוסיפים את כרטיס הקמח. כדי לבשל יותר מהר שמים את כרטיס הפחם והספירט מלמטה ומציתים. בתור מנה שלישית מבשלים את כרטיס הקפה ומוסיפים את כרטיס החלב. הפיינשמקרס (עניני הטעם) מוסיפים את כרטיס הסוכר. אחרי האוכל מתרחצים בכרטיס הסבון ומתיבשים עם כל הרשימות.


מודעות פרסומת