רומן בהתכתבות

Normal_distribution_pdf

 

 

 

 

 

הוא כותב,

היא קוראת,

היא כותבת,

הוא קורא.

*

הוא לא כותב,

היא קוראת,

הוא לא כותב,

היא לא כותבת.

*

הוא כותב,

היא לא כותבת,

הוא כותב,

היא לא קוראת.

*

היא לא קוראת,

הוא כותב,

היא לא כותבת,

הוא לא כותב.

 

מודעות פרסומת