סרטים משכיחים את המציאות

מכונת הכסף    או          The Big Short

הסרט רץ מהר ומרתק, אבל אם נתקעים באיזה מונח, הלך על הצופה.

לכן צריך לצפות בבית, עם ספר פתוח.